Partners & Friends

TU Zvolen – Technická univerzita vo Zvolene (SK)

SKAS pri SAV – Slovenská akustická spoločnosť pri SAV: členom ZSVTS, člen European Acoustics Association (EAA), International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE) a člen International Commission for Acoustics (ICA)


Faculty of Architecture & Laboratory of Acoustics KU Leuven, Belgium

ACOUCOU online platform and Acoustic Course for Industry (ACI)


AA Danihel – Atelier Architektury DANIHEL, Zvolen (SK)

Podpolianske osvetové stredisko ZV – Podpolianske osvetové stredisko je príspevková organizácia, cieľom je prispievať k rozvoju kultúrnej a vzdelanostnej úrovne v regiónoch miest Detva, Krupina a Zvolen (SK)

Drevovýroba Raková – Anton Kajánek, Drevovýroba, spol. s r.o., Raková (SK)

Brüel & Kjaer – B & K s.r.o., Bratislava, priemysel, doprava, vývoj, skúšobníctvo, veda, výskum, verejné zdravotníctvo (SK)

D2R engineering – D2R engineering s.r.o., meranie hluku, meranie vibrácií, meranie elektromagnetického poľa, meranie osvetlenia, tepelno-vlhkostná mikroklíma, hluk, vibrácie, osvetlenie (SK)

Studio D – akustika – Měření, studie, prodej akustických materiálů, časopis Akustika (SCOPUS) | Studio D – Akustika (CZ)

AkuDesign – AkuDesign s.r.o, Akustické a hlukové štúdie, merania, projekčná a realizačná činnosť v oblasti akustiky (SK)

maesif FURNITURE –  Dvaja absolventi Technickej Univerzity vo Zvolene s pasiou pre masívny nábytok: Vytvárame solitéry na mieru s moderným dizajnom a vysokou kvalitou prevedenia.


Juraj Vančík – Violin maker and repairs (SK)

Peter Richtárik – Výroba majstrovských sláčikov barokových a moderných (SK)

Zvukové studio – Zvukové studio ako účelové zariadenie Hudební fakulty AMU v Prahe (CZ)

Cech husliarov – Združenie slovenských husliarov, prehľad výrobcov slovenských sláčikových nástrojov (SK)

PETROF – PETROF, spol. s r.o., upright pianos and grand pianos since 1864, Hradec Kralove (CZ)

Diatonika.cz – Karel Irmann: Diatonika – objevte různé druhy ladění hudebních nástrojů (CZ)