News

The European Training Network ActaReBuild

„The European Training Network ActaReBuild – Acoustic and Thermal Retrofit of Buildings, provides research and training in retrofit of office building stock in Europe by means a new generation of sustainable materials and building components. Doctoral candidates will learn how to improve and guarantee acoustic and thermal performance of buildings that undergo renovation processes while minimizing embodied carbon production. ActaReBuild offers 10 funded doctoral positions with starting date during the academic year 2022/23. Candidates must have a master’s degree in a relevant field of study. ActaReBuild network language is English.“

ActaReBuild: https://actarebuild.eu/


Marianna Bardiova 👉 Úspech slovenskej muzikológie v zahraničí!

Kniha Organy C. L. Wegensteina na Slovensku od Andreja Štafuru a spoluautorov Martina Čulíka, Štefana Nagya, Petra Bartu, Štefana Nagya a Andreja Čepca (2021) zaujala organistu, organológa a dirigenta Dr. Franza Metza. O.i. vyzdvihol, že „4.kapitola je venovaná fyzikálnej a chemickej analýze materiálov používaných pri stavbe organov. Početné tabuľky a schémy osvetľujú túto doteraz nepreskúmanú oblasť európskeho a banátskeho organárstva“.

https://adz.ro/kultur/artikel-kultur/artikel/wegenstein-buch-in-der-slowakei-erschienen


International Conference
ACOUSTICS 2019 High Tatras
A joint event of MAP and ATF 2019

ACOUSTICS 2019 High Tatras


Krstili sme vedeckú monografiu „Andrej Štafura, Martin Čulík, Štefan Nagy. 2019.  Základné determinanty organologického výskumu historických organov : Drevené organové registre | The Basic Determinants of Organological Research of Historical Pipe Organs : Wooden Organ Stops

Vedecká kaviareň v Revúcej 5. apríla 2019 spojená s organovým koncertom a krstom knihy


Zúčastnili sme sa aktívne medzinárodnej konferencie na prestížnej svetovej univerzite.

ATF 2018 – 6th Conference on on Building Physics and Applied Technology in Architecture and Building Structures


Naše pracovisko poskytlo svoje pracovné vybavenie pre prezentáciu Drevárskej fakulty TUZVO na 25. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2018 v Nitre.


Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku / Scientific Journal of Regional Culture in Slovakia
© Katarína Štafurová – Martin Čulík – Andrej Štafura. Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku / Scientific Journal of Regional Culture in Slovakia. Peer-reviewed Scientific Journal [online]. Quirinus, o.z., 2017. ISSN 2585-8068. Available on the Net: http://csr.sk/

Nový web Technickej univerzity vo Zvolene

https://www.tuzvo.sk/


International Conference “Material – Acoustics – Place 2017 | Zvolen, Slovakia.

 Acoustics.sk/material-acoustics-place


ATF2016, 4th International Conference on Applied Technology, 15-16 September 2016 Leuven, Belgium

Aktívne sme sa zúčastnili a prezentovali naše príspevky na medzinárodnej konferencii v Belgicku:

 Book of Proceedings ATF 2016


Kolokvium Interakcia človeka a dreva – Interaction of man and wood, November 24, 2016 in Bratislava

Našou úlohou bolo experimentálne preskúmať zvuk a konštrukčne vyladiť mechanizmus „zvukotvornej časti“ navrhovaného moderného skriňového nábytku, na fotografiach je vystúpenie počas našej prezentácie:

 Fotografie z kolokvia v Bratislave 2016


Kedy ladí organológ s mikrobiológom / Správy SAV 3. 2016, 52. ročník, s. 11

Mgr. art. Andrej Štafura, PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV) spolupracuje s našim pracoviskom:
 Spoločným motívom je kultúrne dedičstvo. Takýchto partnerov má aj mimo SAV, napríklad na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene (doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD., Ing. Martin Čulík, PhD.), ktorá robí výskum dreva hudobných nástrojov približne 25 rokov…


Časopis Technickej univerzity vo Zvolene číslo 1/2016 s titulnou fotografiou zátišia z Pracoviska fyzikálnej a hudobnej akustiky. Počas dňa otvorených dverí dňa 28. januára 2016 sa pracovisko (v skratke Akustické laboratórium) úspešne prezentovalo pre nádejných študentov Drevárskej fakulty TUZVO:

Časopis Technickej univerzity vo Zvolene 1/2016


Informácie, kontakty, konferencie, časopisy a odkazy na dianie v oblasti svetovej a európskej akustiky na stránkach Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV:

  www.skas.sk