PhD. Students

Zoznam doktorandov zameraných na odbor „Materiál – Akustika – Priestor (Hudobné nástroje)“. Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky.

Školiteľ: doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.

Školiteľ: doc. Ing. Martin Čulík, PhD.


Záverečné práce úspešne skončených doktorandov sa dajú vyhľadať online v univerzitnej knižnici SLDK.


Interní doktorandi:

 • ….

Externí doktorandi:

 • Ing. Michal Hrčka

Skončení doktorandi:

 • Ing. Patrik Sčensný, PhD.
 • Mgr. Katarína Tuhárska, PhD.
 • Ing. Vojtěch Ondrejka, PhD. (CZ)
 • Ing. Jana Gordanová, PhD.
 • Ing. Tomáš Gergeľ, PhD.
 • Ing. Dominik Spišiak, PhD.
 • Ing. Jiří Povolný, PhD. (CZ)
 • Ing. Igor Babiak, PhD.
 • Ing. Ján Petrík, PhD.
 • Ing. Peter Horčin, PhD.
 • Ing. Stanislav Košúth, PhD.
 • Ing. Peter Kajánek, PhD.
 • Ing. Miroslav Danihel, PhD.
 • Ing. Rastislav Klačanský, PhD.
 • Ing. Peter Kičák, PhD.