Záverečné práce

Záznam o záverečných prácach je vedený na stránkach univerzitnej knižnice SLDK, kde je možné do prác aj nahliadnúť: www.library.sk/arl-sldk/sk/index


ŠVOČ práce v rokoch 2005-2017 : prezentácia prác na medzinárodnej konferencii Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene. Komunikácia od 1. ročníka, tieto práce neskôr môžu prerásť do Bc. alebo Ing. prác. Vedúci prác sú doc. Danihelová a Ing. Čulík.

ŠVOČ 2017: Martina Rajštaterová: Model a analýza hodnotenia významnosti faktorov pri kúpe dreva na výrobu hudobných nástrojov (Assessing the significance of the factors for the production wood musical instruments by analysis). Technická univerzita vo Zvolene – Drevárska fakulta.
Práca získala cenu v sekcii Marketingu, obchodu a inovačného manažmentu –  marketing, trade and inovative management section: Drevársky magazín.
ŠVOČ 2016: Martina Rajštaterová: Predaj dreva a jeho organizované riadenie na výrobu klavíra, prípadne iných hudobných nástrojov (Marketing in wood sale for piano production and other musical instrument). Technická univerzita vo Zvolene – Drevárska fakulta.
Práca získala cenu v sekcii Marketingu, obchodu a inovačného manažmentu – marketing, trade and inovative management section: Drevársky magazín.
Práca získala cenu v Jazyková podsekcia – foreign language sub-section: 1.miesto
ŠVOČ 2013: Spišiak, Dominik: Úprava rezonančného dreva roztokom vodného skla sodného za účelom zistenia vplyvu na fyzikálno – akustické charakteristiky. Technická univerzita vo Zvolene – Drevárska fakulta. Práca získala cenu v Technologicko-technickej sekcii: 2. miesto.
ŠVOČ 2012: Peter Kšiňan: Zhodnotenie vlastností dreva na výrobu jednotlivých častí elektrických gitár. Technická univerzita Zvolen – Drevárska fakulta.
ŠVOČ 2012:  Tomáš Gergeľ –Moderné protihlukové opatrenia v železničnej doprave a hodnotenie hluku na vybranom mieste pri železničnej trati. Technická univerzita Zvolen – Fakulta ekológie a enviromentalistiky. 2. miesto na 9. ročníku Študentskej vedeckej konferencie Fakulty ekológie a environmentalistiky
ŠVOČ 2011: František Gašpar a Dominik Mošoň: Idiofóny a návrh fackovacieho panáka, ako samozvučného hudobného nástroja.
ŠVOČ 2011: Samuel Hríbik: Fujara Trombita.
ŠVOČ 2010: Dominik Spišiak: Ornamentálna výzdoba slovenských ľudových aerofónov.
ŠVOČ 2010: Jozef Horňák: Výroba akustickej gitary typu Martin D14 so štvordielnou vrchnou doskou. Práca získala cenu v Technologickej sekcii: 3. miesto.
ŠVOČ 2010: Peter Kšiňan: Výroba elektrickej gitary podľa typu Musicman. Práca získala cenu v Technologickej sekcii: 2. miesto.
ŠVOČ 2009: Michal Pacalaj: Conga – Tumbadora. Práca získala cenu v Technologickej sekcii 2. miesto a cenu dekana Drevárskej fakulty.
ŠVOČ 2008 Tomáš Dávid: Konferenčný stolík z bazového dreva. Práca získala cenu v Technicko Technologickej sekcii: 2. miesto
ŠVOČ 2007: Dúbravský Marian, Petrík Ján: Detvianska Fujara – slovenský ľudový hudobný nástroj. Práca získala cenu v Technologickej sekcii: 4. Miesto
ŠVOČ 2007: Tomáš Dávid, Vladimír Kučera: Korýtkové husle. Práca získala cenu v Technologickej sekcii: 1. miesto
ŠVOČ 2006:  Peter Kičák: Využitie poznatkov z akustiky pri výrobe perkusívneho hudobného nástroja „Cajon“. Práca získala cenu v Technologickej sekcii: 2. miesto
ŠVOČ 2005: Marek Kunštár: Stárnutie dreva ako fenomén pri výrobe strunových hudobných nástrojov. Práca získala cenu: Cena Drevárskeho kongresu a zúčastnil sa vedeckej študentskej konferencie v Poľsku: Influence of ageing process on sound quality of wood for stringed musical instruments making
ŠVOČ 2005: Peter Kičák, Rastislav Klačanský: Riešenie odhlučnenia študentského klubu. Práca získala cenu: Cena rektora TU Zvolen
ŠVOČ 2005: Michal Jelínek: Akustická charakteristika amfiteátrov. Práca získala cenu: 3. miesto
ŠVOČ 2005: Štefan Majzeľ: Akustické vlastnosti priestorov historických a novodobých sakrálnych objektov  v programe CATT- acoustic.
ŠVOČ 2005: Miroslav Danihel: Reštaurovanie sláčikových nástrojov.


Obhájené diplomové práce v rokoch 2011 – 2018 (Ing.)

Bc. Ivan Vnučko. Vplyv povrchovej úpravy elektrických gitár na fyzikálno-akustické charakteristiky dreva. Diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011.
Bc. Jakub Kopper. Využitie vlastností termodreva vo výrobe určitých častí hudobných nástrojov. Diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011.
Bc. Ján Franek. Dreviny na výrobu sláčikov. Diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011.
Bc. Pavel Hanuska. Slovenské ľudové dychové hudobné nástroje.  Diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011.
Bc. Tibor Mocker. Vplyv dreviny a konštrukcie na tónovú kvalitu dosiek akustických gitár. Diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011.
Bc. Michal Pacalaj. Materiály a akustické princípy jednoblanových membránofonov. Diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011.
Bc. Paučo, Adam. 2012. Úprava rebier akustických gitár použitím uhlíkového vlákna : diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2012.
Bc. Doczy, Štefan. 2012. Priestorová akustika – nádvorie Zvolenského zámku : diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2012.
Bc. SPIŠIAK, Dominik. 2013. Slovenská ninera – technologické zvláštnosti. diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2013.
Bc. KŠIŇAN, Peter. 2013. Elektrická gitara – Vplyv druhu dreva a technologických úprav. diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2013.
Bc. MICHÁLEK, Richard. 2013. Elektrická basgitara – vplyv druhu dreva a technologických úprav. diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2013.
Bc. JANEČKA, Juraj. 2013. Fyzikálne a akustické charakteristiky mechanicky modifikovaného dreva Jarabiny vtáčej. diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2013.
Bc. BROS, Michal. 2016. Elektrická gitara a vplyv konštrukčných úprav na vlastnosti materiálu : diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2016. 87 s.
Bc. KANALOŠOVÁ, Miriam. 2017. Vzduchová nepriezvučnosť stropov na báze dreva in situ: diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2017. 80 s.
Bc. SZABO, Maximilián. 2017. Vzduchová nepriezvučnosť deliacich stien na báze dreva : diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2017. 82 s.
RAJŠTATEROVÁ M. 2018. Rezonančné drevo vo výrobe klavírov a hodnotenie kritérií jeho kvality: diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. Drevárska fakulta. 2018. 69 s.
ŠÁLKA M. 2018. Vzduchová nepriezvučnosť deliacich stien na báze dreva: diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. Drevárska fakulta. 2018. 77 s.

Obhájené bakalárske práce (Bc.)

Spišiak, Dominik: Ninera – strunový hudobný nástroj s kontinuálnym slákom. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011. 50 s.
Kšiňan, Peter: Konštrukčné zvláštnosti stavby elektronickej gitary. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011. 46 s.
Šaray, Jakub. 2012. Vlčí tón sláčikových hudobných nástrojov a jeho mechanicko-technologická eliminácia : bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2012. 61 s.
Mošoň, Dominik 2012. Kontrabas – materiál a netradičné technologické postupy : bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2012. 61 s.
Rajštaterová, Martina. 2016. Klavír ako majestátny hudobný nástroj s pridanou hodnotou dreva najvyššej kvality : bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2016. 61 s.
Henrik Sivčák 2018. Špecifická technologická úprava elektrickej gitary a jej vplyv na vibrácie častí nástroja : Bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. 2018. 45 strán.


Obhájené diplomové práce 2004 – 2010 (Ing.)

Lucia Slašťanová: Fyzikálno – akustické charakteristiky dreva použitého na výrobu akustickej gitary
Tomáš SAVČENKO: Tajomstvá výroby huslí a fyzikálno-akustické vlastnosti dreva použitého pri ich konštrukcii
Michal jelínek: Akustická charakteristika amfiteátrov
Štefan Majzel: Akustické vlastnosti historických a novodobých sakrálnych objektov
Miroslav Virág: Činitele ovplyvňujúce mechanické vlastnosti lepeného spoja pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov
Marek Kunštár: Starnutie dreva ako fenomén pri výrobe strunových hudobných nástrojov
Peter Kajánek: Ladenie husľových dosiek vo vzťahu k vlastnostiam husliarskych lakov
Peter Kičák: Pružnostné charakteristiky drevených kompozitných materiálov na výrobu reproduktorových sústav
Miroslav Danihel: Vlastnosti glutínových lepidiel používaných pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov
Rastislav Kľačanský: Vplyv liehových lakov na pružnostné charakteristiky smrekového rezonančného dreva
Igor Babiak: Vybrané charakteristiky drevín vhodných na výrobu xylofónových doštičiek
Martin Jedovnický: Akustické charakteristiky otevřených prostorů – nádvoří Zvolenského zámku
Vladan Odstrčil: Pružnostní charakteristiky smrkového dřeva na výrobu rezonančních desek klavírů
Gustáv Niepel: Pružnostné charakteristiky dreva pri výrobe akustických gitár
Vladimír Kučera: Magnetizmus a jeho vplyv na fyzikálno-akustické charakteristiky javorového dreva pre hudobné nástroje
Tomáš Dávid: Magnetizmus a jeho vplyv na fyzikálno-akustické charakteristiky smrekového a bazového dreva pre hudobné nástroje

Konzultácia  obhájenej DP práce z Lesníckej fakulty

Peter Veselý: Možnosti výroby sortimentov surového dreva na výrobu hudobných nástrojov zo smreka a javora

Obhájené bakalárske práce do roku 2013 (Bc.)

Dávid, Tomáš: Vlastnosti bazového dreva ako materiálu na výrobu častí nábytku
Kučera, Vladimír: Vplyv vybraných náterových hmôt na vlastnosti špeciálnych výrobkov z dreva
Pacalaj, Michal: Agátové drevo a jeho využitie vo výrobe hudobných nástrojov
Franek, Ján: Dreviny na výrobu sláčikov
Mocker, Tibor: Vplyv dreviny a konštrukcie na tónovú kvalitu dosiek akustických gitár
Hanuska, Pavol: Bazové drevo na výrobu slovenských ľudových dychových hudobných nástrojov
Kšiňan, Peter: Konštrukčné zvláštnosti stavby elektronickej gitary
Spišiak, Dominik: Ninera – strunový hudobný nástroj s kontinuálnym slákom
Šaray, Jakub: Vlčí tón sláčikových hudobných nástrojov a jeho mechanicko-technologická eliminácia
Mošoň, Dominik: Kontrabas – materiál a netradičné technologické postupy
Gašpar, František: Drevo netradičných drevín pri výrobe sláčikových nástrojov

Konzultácia bakalárskych prác

Kopper, Jakub: Vybrané dreviny mierneho a tropického pásma používané na výrobu hudobných nástrojov
Paučo, Adam: Tech.-technolog. návrh porezu výrezov pre potreby výroby hudobných nástrojov


Úspešne obhájené dizertačné práce (PhD.)

Ing. Tomáš Gergeľ: Akustické charakteristiky panelov z lepeného dreva
Ing. Dominik Spišiak: Vybrané modifikácie smrekového a javorového dreva a ich vplyv na zvukovú kvalitu
Ing. Jiří Povolný: Numerický model vynútených kmitov husľových dosiek a jeho experimentálne overenie
Ing. Peter Horčin: Fyzikálne a akustické charakteristiky smrekového a javorového dreva z vybraných lokalít SR a ich vplyv na tónovú kvalitu husľových dosiek
Ing. Stanislav Košúth: Vibrácie stien ozvučnice reproduktorovej sústavy
Ing. Miroslav Danihel: Vlastnosti lepeného spoja a ich vplyv na akustickú kvalitu hudobných nástrojov
Ing. Peter Kajánek: Vplyv povrchovej úpravy na akustické vlastnosti sláčikových hudobných nástrojov
Ing. Peter Kičák: Pružnostné charakteristiky preglejok a ich vplyv na kvalitu bicích hudobných nástrojov
Ing. Rastislav Kľačanský: Akustické riešenie stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
Ing. Igor Babiak: Fyzikálno – akustické charakteristiky vybraných druhov dreva a ich vplyv na kvalitu zvuku xylofónov
Ing. Ján Petrík: Modifikované drevo jarabiny vtáčej a jeho využitie vo výrobe hudobných nástrojov

Osvedčenie o štátnej dizertačnej skúške získali

Ing. Vladimír Gubriansky: Metódy merania vybraných charakteristík smrekového a javorového dreva na výrobu huslí

Ďalšie riešené doktorandské témy

Ing. Vojtěch Ondrejka: Návrh kompozitných materiálov na hudobné nástroje typu cajon
Ing. Patrik Sčensný: Požiarnotechnické a akustické charakteristiky materiálov z recyklovaných technických textílií z pohľadu ich použitia v stavbách z masívneho dreva
Ing. Jana Gordanová: U závažnej priemyselnej havárie vo vybranom podniku
Mgr. Katarína Tuhárska: Rezonančné vlastnosti vybraných druhov dreva a ich vplyv na tónovú kvalitu drevenej organovej píšťaly