Záverečné práce

Záznam o záverečných prácach je vedený na stránkach univerzitnej knižnice SLDK, kde je možné do prác aj nahliadnúť: www.library.sk/arl-sldk/sk/index


ŠVOČ práce v rokoch 2005-2017 : prezentácia prác na medzinárodnej konferencii Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene. Komunikácia od 1. ročníka, tieto práce neskôr môžu prerásť do Bc. alebo Ing. prác. Vedúci prác sú doc. Danihelová a Ing. Čulík.

ŠVOČ 2017: Martina Rajštaterová: Model a analýza hodnotenia významnosti faktorov pri kúpe dreva na výrobu hudobných nástrojov (Assessing the significance of the factors for the production wood musical instruments by analysis). Technická univerzita vo Zvolene – Drevárska fakulta.
Práca získala cenu v sekcii Marketingu, obchodu a inovačného manažmentu –  marketing, trade and inovative management section: Drevársky magazín.
ŠVOČ 2016: Martina Rajštaterová: Predaj dreva a jeho organizované riadenie na výrobu klavíra, prípadne iných hudobných nástrojov (Marketing in wood sale for piano production and other musical instrument). Technická univerzita vo Zvolene – Drevárska fakulta.
Práca získala cenu v sekcii Marketingu, obchodu a inovačného manažmentu – marketing, trade and inovative management section: Drevársky magazín.
Práca získala cenu v Jazyková podsekcia – foreign language sub-section: 1.miesto
ŠVOČ 2013: Spišiak, Dominik: Úprava rezonančného dreva roztokom vodného skla sodného za účelom zistenia vplyvu na fyzikálno – akustické charakteristiky. Technická univerzita vo Zvolene – Drevárska fakulta. Práca získala cenu v Technologicko-technickej sekcii: 2. miesto.
ŠVOČ 2012: Peter Kšiňan: Zhodnotenie vlastností dreva na výrobu jednotlivých častí elektrických gitár. Technická univerzita Zvolen – Drevárska fakulta.
ŠVOČ 2012:  Tomáš Gergeľ –Moderné protihlukové opatrenia v železničnej doprave a hodnotenie hluku na vybranom mieste pri železničnej trati. Technická univerzita Zvolen – Fakulta ekológie a enviromentalistiky. 2. miesto na 9. ročníku Študentskej vedeckej konferencie Fakulty ekológie a environmentalistiky
ŠVOČ 2011: František Gašpar a Dominik Mošoň: Idiofóny a návrh fackovacieho panáka, ako samozvučného hudobného nástroja.
ŠVOČ 2011: Samuel Hríbik: Fujara Trombita.
ŠVOČ 2010: Dominik Spišiak: Ornamentálna výzdoba slovenských ľudových aerofónov.
ŠVOČ 2010: Jozef Horňák: Výroba akustickej gitary typu Martin D14 so štvordielnou vrchnou doskou. Práca získala cenu v Technologickej sekcii: 3. miesto.
ŠVOČ 2010: Peter Kšiňan: Výroba elektrickej gitary podľa typu Musicman. Práca získala cenu v Technologickej sekcii: 2. miesto.
ŠVOČ 2009: Michal Pacalaj: Conga – Tumbadora. Práca získala cenu v Technologickej sekcii 2. miesto a cenu dekana Drevárskej fakulty.
ŠVOČ 2008 Tomáš Dávid: Konferenčný stolík z bazového dreva. Práca získala cenu v Technicko Technologickej sekcii: 2. miesto
ŠVOČ 2007: Dúbravský Marian, Petrík Ján: Detvianska Fujara – slovenský ľudový hudobný nástroj. Práca získala cenu v Technologickej sekcii: 4. Miesto
ŠVOČ 2007: Tomáš Dávid, Vladimír Kučera: Korýtkové husle. Práca získala cenu v Technologickej sekcii: 1. miesto
ŠVOČ 2006:  Peter Kičák: Využitie poznatkov z akustiky pri výrobe perkusívneho hudobného nástroja „Cajon“. Práca získala cenu v Technologickej sekcii: 2. miesto
ŠVOČ 2005: Marek Kunštár: Stárnutie dreva ako fenomén pri výrobe strunových hudobných nástrojov. Práca získala cenu: Cena Drevárskeho kongresu a zúčastnil sa vedeckej študentskej konferencie v Poľsku: Influence of ageing process on sound quality of wood for stringed musical instruments making
ŠVOČ 2005: Peter Kičák, Rastislav Klačanský: Riešenie odhlučnenia študentského klubu. Práca získala cenu: Cena rektora TU Zvolen
ŠVOČ 2005: Michal Jelínek: Akustická charakteristika amfiteátrov. Práca získala cenu: 3. miesto
ŠVOČ 2005: Štefan Majzeľ: Akustické vlastnosti priestorov historických a novodobých sakrálnych objektov  v programe CATT- acoustic.
ŠVOČ 2005: Miroslav Danihel: Reštaurovanie sláčikových nástrojov.


Obhájené diplomové práce v rokoch 2011 – 2019 (Ing.)

Bc. Ivan Vnučko. Vplyv povrchovej úpravy elektrických gitár na fyzikálno-akustické charakteristiky dreva. Diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011.
Bc. Jakub Kopper. Využitie vlastností termodreva vo výrobe určitých častí hudobných nástrojov. Diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011.
Bc. Ján Franek. Dreviny na výrobu sláčikov. Diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011.
Bc. Pavel Hanuska. Slovenské ľudové dychové hudobné nástroje.  Diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011.
Bc. Tibor Mocker. Vplyv dreviny a konštrukcie na tónovú kvalitu dosiek akustických gitár. Diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011.
Bc. Michal Pacalaj. Materiály a akustické princípy jednoblanových membránofonov. Diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011.
Bc. Paučo, Adam. 2012. Úprava rebier akustických gitár použitím uhlíkového vlákna : diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2012.
Bc. Doczy, Štefan. 2012. Priestorová akustika – nádvorie Zvolenského zámku : diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2012.
Bc. SPIŠIAK, Dominik. 2013. Slovenská ninera – technologické zvláštnosti. diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2013.
Bc. KŠIŇAN, Peter. 2013. Elektrická gitara – Vplyv druhu dreva a technologických úprav. diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2013.
Bc. MICHÁLEK, Richard. 2013. Elektrická basgitara – vplyv druhu dreva a technologických úprav. diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2013.
Bc. JANEČKA, Juraj. 2013. Fyzikálne a akustické charakteristiky mechanicky modifikovaného dreva Jarabiny vtáčej. diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2013.
Bc. BROS, Michal. 2016. Elektrická gitara a vplyv konštrukčných úprav na vlastnosti materiálu : diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2016. 87 s.
Bc. KANALOŠOVÁ, Miriam. 2017. Vzduchová nepriezvučnosť stropov na báze dreva in situ: diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2017. 80 s.
Bc. SZABO, Maximilián. 2017. Vzduchová nepriezvučnosť deliacich stien na báze dreva : diplomová práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2017. 82 s.
RAJŠTATEROVÁ M. 2018. Rezonančné drevo vo výrobe klavírov a hodnotenie kritérií jeho kvality: diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. Drevárska fakulta. 2018. 69 s.
ŠÁLKA M. 2018. Vzduchová nepriezvučnosť deliacich stien na báze dreva: diplomová práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. Drevárska fakulta. 2018. 77 s.
BALLEKOVÁ, Katarína. Ovplyvňovanie vlastností dreva aplikáciou povrchovej úpravy pri technológii výroby huslí. 2019. Diplomová práca, TU Zvolen, DF KDS.

Obhájené bakalárske práce (Bc.)

Spišiak, Dominik: Ninera – strunový hudobný nástroj s kontinuálnym slákom. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011. 50 s.
Kšiňan, Peter: Konštrukčné zvláštnosti stavby elektronickej gitary. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011. 46 s.
Šaray, Jakub. 2012. Vlčí tón sláčikových hudobných nástrojov a jeho mechanicko-technologická eliminácia : bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2012. 61 s.
Mošoň, Dominik 2012. Kontrabas – materiál a netradičné technologické postupy : bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2012. 61 s.
Rajštaterová, Martina. 2016. Klavír ako majestátny hudobný nástroj s pridanou hodnotou dreva najvyššej kvality : bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2016. 61 s.
Henrik Sivčák 2018. Špecifická technologická úprava elektrickej gitary a jej vplyv na vibrácie častí nástroja : Bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. 2018. 45 strán.


Obhájené diplomové práce 2004 – 2010 (Ing.)

Lucia Slašťanová: Fyzikálno – akustické charakteristiky dreva použitého na výrobu akustickej gitary
Tomáš SAVČENKO: Tajomstvá výroby huslí a fyzikálno-akustické vlastnosti dreva použitého pri ich konštrukcii
Michal jelínek: Akustická charakteristika amfiteátrov
Štefan Majzel: Akustické vlastnosti historických a novodobých sakrálnych objektov
Miroslav Virág: Činitele ovplyvňujúce mechanické vlastnosti lepeného spoja pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov
Marek Kunštár: Starnutie dreva ako fenomén pri výrobe strunových hudobných nástrojov
Peter Kajánek: Ladenie husľových dosiek vo vzťahu k vlastnostiam husliarskych lakov
Peter Kičák: Pružnostné charakteristiky drevených kompozitných materiálov na výrobu reproduktorových sústav
Miroslav Danihel: Vlastnosti glutínových lepidiel používaných pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov
Rastislav Kľačanský: Vplyv liehových lakov na pružnostné charakteristiky smrekového rezonančného dreva
Igor Babiak: Vybrané charakteristiky drevín vhodných na výrobu xylofónových doštičiek
Martin Jedovnický: Akustické charakteristiky otevřených prostorů – nádvoří Zvolenského zámku
Vladan Odstrčil: Pružnostní charakteristiky smrkového dřeva na výrobu rezonančních desek klavírů
Gustáv Niepel: Pružnostné charakteristiky dreva pri výrobe akustických gitár
Vladimír Kučera: Magnetizmus a jeho vplyv na fyzikálno-akustické charakteristiky javorového dreva pre hudobné nástroje
Tomáš Dávid: Magnetizmus a jeho vplyv na fyzikálno-akustické charakteristiky smrekového a bazového dreva pre hudobné nástroje

Konzultácia  obhájenej DP práce z Lesníckej fakulty

Peter Veselý: Možnosti výroby sortimentov surového dreva na výrobu hudobných nástrojov zo smreka a javora

Obhájené bakalárske práce do roku 2013 (Bc.)

Dávid, Tomáš: Vlastnosti bazového dreva ako materiálu na výrobu častí nábytku
Kučera, Vladimír: Vplyv vybraných náterových hmôt na vlastnosti špeciálnych výrobkov z dreva
Pacalaj, Michal: Agátové drevo a jeho využitie vo výrobe hudobných nástrojov
Franek, Ján: Dreviny na výrobu sláčikov
Mocker, Tibor: Vplyv dreviny a konštrukcie na tónovú kvalitu dosiek akustických gitár
Hanuska, Pavol: Bazové drevo na výrobu slovenských ľudových dychových hudobných nástrojov
Kšiňan, Peter: Konštrukčné zvláštnosti stavby elektronickej gitary
Spišiak, Dominik: Ninera – strunový hudobný nástroj s kontinuálnym slákom
Šaray, Jakub: Vlčí tón sláčikových hudobných nástrojov a jeho mechanicko-technologická eliminácia
Mošoň, Dominik: Kontrabas – materiál a netradičné technologické postupy
Gašpar, František: Drevo netradičných drevín pri výrobe sláčikových nástrojov

Konzultácia bakalárskych prác

Kopper, Jakub: Vybrané dreviny mierneho a tropického pásma používané na výrobu hudobných nástrojov
Paučo, Adam: Tech.-technolog. návrh porezu výrezov pre potreby výroby hudobných nástrojov


Úspešne obhájené dizertačné práce (PhD.)

Ing. Patrik Sčensný: Požiarnotechnické a akustické charakteristiky materiálov z recyklovaných technických textílií z pohľadu ich použitia v stavbách z masívneho dreva
Ing. Vojtěch Ondrejka: Kompozitné materiály a ich vplyv na zvuk bicích nástrojov v priestore
Ing. Tomáš Gergeľ: Akustické charakteristiky panelov z lepeného dreva
Ing. Dominik Spišiak: Vybrané modifikácie smrekového a javorového dreva a ich vplyv na zvukovú kvalitu
Ing. Jiří Povolný: Numerický model vynútených kmitov husľových dosiek a jeho experimentálne overenie
Ing. Peter Horčin: Fyzikálne a akustické charakteristiky smrekového a javorového dreva z vybraných lokalít SR a ich vplyv na tónovú kvalitu husľových dosiek
Ing. Stanislav Košúth: Vibrácie stien ozvučnice reproduktorovej sústavy
Ing. Miroslav Danihel: Vlastnosti lepeného spoja a ich vplyv na akustickú kvalitu hudobných nástrojov
Ing. Peter Kajánek: Vplyv povrchovej úpravy na akustické vlastnosti sláčikových hudobných nástrojov
Ing. Peter Kičák: Pružnostné charakteristiky preglejok a ich vplyv na kvalitu bicích hudobných nástrojov
Ing. Rastislav Kľačanský: Akustické riešenie stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
Ing. Igor Babiak: Fyzikálno – akustické charakteristiky vybraných druhov dreva a ich vplyv na kvalitu zvuku xylofónov
Ing. Ján Petrík: Modifikované drevo jarabiny vtáčej a jeho využitie vo výrobe hudobných nástrojov

Osvedčenie o štátnej dizertačnej skúške získali

Ing. Vladimír Gubriansky: Metódy merania vybraných charakteristík smrekového a javorového dreva na výrobu huslí

Ďalšie riešené doktorandské témy

Mgr. Katarína Tuhárska: Rezonančné vlastnosti vybraných druhov dreva a ich vplyv na tónovú kvalitu drevenej organovej píšťaly