News

Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku / Scientific Journal of Regional Culture in Slovakia
© Katarína Štafurová – Martin Čulík – Andrej Štafura. Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku / Scientific Journal of Regional Culture in Slovakia. Peer-reviewed Scientific Journal [online]. Quirinus, o.z., 2017. ISSN 2585-8068. Available on the Net: http://csr.sk/

Nový web Technickej univerzity vo Zvolene

https://www.tuzvo.sk/


12th International Conference “Material – Acoustics – Place 2017 | September 12 – 14, 2017 | Zvolen, Slovakia.

 Acoustics.sk/material-acoustics-place


ATF2016, 4th International Conference on Applied Technology, 15-16 September 2016 Leuven, Belgium

Aktívne sme sa zúčastnili a prezentovali naše príspevky na medzinárodnej konferencii v Belgicku:

 Book of Proceedings ATF 2016


Kolokvium Interakcia človeka a dreva – Interaction of man and wood, November 24, 2016 in Bratislava

Našou úlohou bolo experimentálne preskúmať zvuk a konštrukčne vyladiť mechanizmus „zvukotvornej časti“ navrhovaného moderného skriňového nábytku, na fotografiach je vystúpenie počas našej prezentácie:

 Fotografie z kolokvia v Bratislave 2016


Kedy ladí organológ s mikrobiológom / Správy SAV 3. 2016, 52. ročník, s. 11

Mgr. art. Andrej Štafura, PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV) spolupracuje s našim pracoviskom:
 Spoločným motívom je kultúrne dedičstvo. Takýchto partnerov má aj mimo SAV, napríklad na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene (doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD., Ing. Martin Čulík, PhD.), ktorá robí výskum dreva hudobných nástrojov približne 25 rokov…


Časopis Technickej univerzity vo Zvolene číslo 1/2016 s titulnou fotografiou zátišia z Pracoviska fyzikálnej a hudobnej akustiky. Počas dňa otvorených dverí dňa 28. januára 2016 sa pracovisko (v skratke Akustické laboratórium) úspešne prezentovalo pre nádejných študentov Drevárskej fakulty TUZVO:
 Časopis Technickej univerzity vo Zvolene 1/2016


Informácie, kontakty, konferencie, časopisy a odkazy na dianie v oblasti svetovej a európskej akustiky na stránkach Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV:
  www.skas.sk