PhD. Students

Zoznam doktorandov zameraných na odbor Materiál – Akustika – Priestor (Hudobné nástroje). Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky.
Školiteľ: doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.

Interní doktorandi:

 • Ing. Vojtěch Ondrejka (CZ)
 • Ing. Jana Gordanová
 • Ing. Patrik Sčensný

Externí doktorandi:

 • Mgr. Katarína Tuhárska
 • Ing. Marián Dúbravský

Skončení doktorandi:

 • Ing. Tomáš Gergeľ, PhD.
 • Ing. Dominik Spišiak, PhD.
 • Ing. Jiří Povolný, PhD. (CZ)
 • Ing. Igor Babiak, PhD.
 • Ing. Ján Petrík, PhD.
 • Ing. Peter Horčin, PhD.
 • Ing. Stanislav Košúth, PhD.
 • Ing. Peter Kajánek, PhD.
 • Ing. Miroslav Danihel, PhD.
 • Ing. Rastislav Klačanský, PhD.
 • Ing. Peter Kičák, PhD.