New Trends of Acoustic Spectrum

NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA / NEW TRENDS OF ACOUSTIC SPECTRUM 2023

Vedecký recenzovaný zborník / Peer-reviewed Proceedings
Editors: Martin Čulík, Anna Danihelová
1.vydanie
Rok vydania 2023
Počet strán 142, elektronická forma vydania – online
© Technická univerzita vo Zvolene (SK)

ISBN 978-80-228-3374-5

New Trends of Acoustic Spectrum 2023


NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA / NEW TRENDS OF ACOUSTIC SPECTRUM 2022

Vedecký recenzovaný zborník / Peer-reviewed Proceedings
Editors: Martin Čulík, Anna Danihelová
1.vydanie
Rok vydania 2022
Počet strán 132, elektronická forma vydania – online
© Technická univerzita vo Zvolene (SK)

ISBN 978-80-228-3325-7

New Trends of Acoustic Spectrum 2022


NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA / NEW TRENDS OF ACOUSTIC SPECTRUM 2021

Vedecký recenzovaný zborník / Peer-reviewed Proceedings
Editors: Martin Čulík, Anna Danihelová
1.vydanie
Rok vydania 2021
Počet strán 138, elektronická forma vydania
© Technická univerzita vo Zvolene (SK)

ISBN 978-80-228-3267-0

New Trends of Acoustic Spectrum 2021


NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA / NEW TRENDS OF ACOUSTIC SPECTRUM 2020

Vedecký recenzovaný zborník / Peer-reviewed Proceedings
Mimoriadne vydanie zborníka pri príležitosti 30. výročia SKAS / 2020
Special 30th SKAS Anniversary Issue of Proceedings / 2020
Editors: Martin Čulík, Anna Danihelová
1. vydanie
Rok vydania 2020
Počet strán 153, elektronická forma vydania
© Technická univerzita vo Zvolene (SK)

ISBN 978-80-228-3224-3

New Trends of Acoustic Spectrum 2020

Special 30th anniversary SKAS issue of proceedings 2020


Drevársky magazín (aktuality)

Nové trendy akustického spektra


OBSAH / CONTENTS

 New Trends of Acoustic Spectrum 2018

 New Trends of Acoustic Spectrum 2017

New Trends of Acoustic Spectrum 2016

 New Trends of Acoustic Spectrum 2015

New Trends of Acoustic Spectrum 2014

New Trends of Acoustic Spectrum 2013

New Trends of Acoustic Spectrum 2012